Nửa đầu tháng 1, hai nhóm hàng xuất khẩu giảm tỷ USD

Tương quan kim ngạch 5 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong 2 kỳ gần đây. Biểu đồ: T.Bình.
Số liệu thống kê sơ bộ mới được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022 (từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2022) đạt 27,55 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm 7,21 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2021.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1/2022 tăng 5,1% tương ứng tăng 1,33 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu giảm nhẹ 0,1%, tương ứng giảm 16,6 triệu USD; nhập khẩu tăng 10,2%, tương ứng tăng 1,35 tỷ USD.
Kỳ 1 tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ USD.
Về xuất khẩu, tổng kim ngạch trong kỳ 1 đạt gần 12,96 tỷ USD, giảm 30,6% (tương ứng giảm 5,72 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 12/2021.
Các nhóm hàng giảm mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,21 tỷ USD, tương ứng giảm 43,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm hơn 1,2 tỷ USD, tương ứng giảm 39,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác giảm hơn 1 tỷ USD, tương ứng giảm 42,2%; hàng dệt may giảm 576 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%...
Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 1 đạt gần 14,6 tỷ USD, giảm 9,2% (tương ứng giảm 1,49 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2021.
Các nhóm hàng giảm mạnh như: dược phẩm giảm 249 triệu USD, tương ứng giảm 68,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 178 triệu USD, tương ứng giảm 16,1%; dầu thô giảm 162 triệu USD, tương ứng giảm 51,5%...
 

Nguồn: haiquanonline