Nửa đầu tháng 9, nhập siêu hơn 1,5 tỷ USD

Cơ cấu xuất nhập khẩu từ đầu năm đến 15/9. Biểu đồ: T.Bình.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, 15 ngày đầu tháng 9 (1-15/9), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 11,57 tỷ USD.
Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dệt may là 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch của các nhóm hàng chủ lực đều giảm mạnh so với nửa cuối tháng 8/2021.
Ở chiều nhập khẩu, 15 ngày đầu tháng 9 kim ngạch đạt gần 13,1 tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng là 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9.
Nửa đầu tháng 9, con số nhập siêu của Việt Nam lại tăng khi đạt hơn 1,5 tỷ USD (trong khi nửa cuối tháng 8 nước ta xuất siêu 1,25 tỷ USD). Như vậy, diễn biến cán cân thương mại của Việt Nam vẫn liên tục đảo chiều và khó dự đoán.
Lũy kế hết 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 455 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 225,2 tỷ USD; nhập khẩu đạt 229,4 tỷ USD. Đến 15/9, Việt Nam nhập siêu 4,2 tỷ USD.

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình