Tính theo quy mô doanh nghiệp, chỉ số PMI của các doanh nghiệp lớn ở mức 50,5 điểm, tăng 0,7 điểm so với tháng 7/2022; chỉ số PMI của doanh nghiệp quy mô vừa là 48,9 điểm, tăng 0,4 điểm; chỉ số PMI của doanh nghiệp nhỏ đạt 47,6 điểm, giảm 0,3 điểm so với tháng trước.
Trong số năm chỉ số phụ tạo nên chỉ số PMI, tất cả các chỉ số đều đứng dưới mốc 50 điểm. Chỉ số sản xuất là 49,8 điểm, không thay đổi so với tháng trước, cho thấy sự khởi sắc của sản xuất chế tạo tương tự như trong tháng 7/2022.
Chỉ số đặt hàng mới đứng ở mức 49,2 điểm, tăng 0,7 điểm so với tháng trước, chứng tỏ nhu cầu trên thị trường sản xuất cải thiện nhẹ.
Chỉ số tồn kho nguyên liệu thô đạt 48 điểm, tăng 0,1 điểm so với tháng 7, cho thấy tồn kho nguyên liệu chính trong lĩnh vực sản xuất giảm chậm hơn.
Chỉ số việc làm tăng 0,3 điểm lên 48,9 điểm, chứng tỏ tình hình việc làm đã cải thiện nhẹ. Chỉ số về thời gian giao hàng của nhà cung cấp là 49,5 điểm, giảm 0,6 điểm so với tháng trước, cho thấy thời gian giao hàng của các nhà cung cấp nguyên liệu thô chậm hơn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/news.metal.com/