Trung Quốc thường đưa ra dữ liệu GDP ước tính sơ bộ cho những giai đoạn trước.
 

Nguồn: Vinanet / VITIC / Reuters