Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 7 ngân hàng tăng giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 1 ngân hàng giảm giá và 7 ngân hàng tăng giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á vừa có giá mua GBP cao nhật, vừa có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 155,2 đồng giá mua và tăng 161,73 đồng giá bán lên mức 25.897 – 27.000 VND/GBP; VPbank tăng 385 đồng giá mua và tăng 393 đồng giá bán lên mức 26.136 – 26.925 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank tăng 342 đồng giá mua và tăng 681 đồng giá bán lên mức 26.221 – 27.231 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 110 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.270 – 26.900 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.857 – 26.270 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.900 – 27.231 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 26.730,63 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 13/10/2022

ĐVT: đồng

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC