Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank giảm 109,54 đồng ở giá mua và giảm 114,19 đồng ở giá bán xuống mức 26.624 – 27.760 VND/GBP; VPbank giảm 74 đồng giá mua và giảm 75 đồng giá bán xuống mức 26.883 – 27.676 VND/GBP; Ngân hàng Agribank giảm 18 đồng giá mua và giảm 360 đồng giá bán xuống mức 26.837 – 27.654 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á giảm 100 đồng giá mua và giảm 90 đồng giá bán xuống mức 27.090 – 27.680 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.624 – 27.090 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.654 – 27.998 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng AgriBank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.316,82 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 31/8/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 31/8/2022 quay đầu giảm

 

Nguồn: Vinanet/VITIC