Khảo sát 6 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 13h:30’ Ở chiều mua vào, có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và ba ngân hàng giảm giá bán ra.
Các ngân hàng tăng giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Vietcombank (VCB) tăng 2,26 VND/EUR giá mua và tăng 2,37 VND/EUR giá bán, lên mức 26.792,23 – 28.158,6857 VND/EUR.
Ngân hàng quân đội (MB) tăng 113 VND/EUR giá mua và tăng 263 VND/EUR giá bán, lên mức 27.054 - 28.159 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá mua vào, giảm chiều bán ra:
Ngân hàng Đông Á (DAB) tăng 272 VND/EUR giá mua và giảm 472 giá bán, còn mức 27.054 – 28.159 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank tăng 4 VND/EUR giá mua và giảm 212 VND/EUR giá bán, còn mức 27.057 - 27.925 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Á Châu (ACB) giảm 20 VND/EUR giá mua và giảm 25 VND/EUR giá bán, còn mức 27.180 - 27.655 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm chiều mua vào tăng chiều bán ra:
Ngân hàng Techcombank (Tecchcombank) giảm 127 VND/EUR giá mua và tăng 62 VND/EUR giá bán, còn mức 26.996 - 28.210 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 21/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.792 - 27.200 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.655 - 28.210 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.200 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.655 VND/EUR.

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro đồng loạt tăng 20 đồng cho cả hai chiều mua - bán lên giao dịch ở mức là 27.420 - 27.520 VND/EUR. Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1858 USD/EUR, tăng 0,15% so với giá đóng cửa gần nhất (21/9/2020).

Nguồn: VITIC