Theo khảo sát lúc 10h tại 8 ngân hàng lớn, chỉ duy nhất ngân hàng Sacombank tăng giá bán ra 224 VND/EUR, nhưng giá mua vào vẫn giảm 38 VND/EUR, đạt mức 25.333 – 26.000 VND/EUR
Ngân hàng Đông Á giảm mạnh nhất, giảm 40 VND/EUR giá mua và giảm 50 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.360 – 25.680 VND/EUR.
Ngân hàng VIB giảm 42 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.282 – 25.759 VND/EUR.
Vietcombank giảm 36,8 VND/EUR giá mua và giảm 38,02 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.293,26 – 26.162,12 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 36 VND/EUR giá mua và giảm 37 VND/EUR giá bán, còn ở mức 25.331 – 25.679 VND/EUR.
Techcombank giảm 25 VND/EUR cả giá mua và bán, còn ở mức 25.102 – 26.095 VND/EUR.
Vietinbank giảm 16 VND/EUR cả 2 chiều mua và bán, còn ở mức 25.295 – 26.130 VND/EUR.
Riêng ngân hàng VIBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.152 – 26.008 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.102 – 25.360 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi 25.679 - 26.162,12 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.360 VND/EUR, trong khi ngân hàng Á Châu là nhà băng có giá bán thấp nhất 25.679 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 26/11/2019

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.293,26(-36.80)

25.374,44(-36,91)

26.162,12(-38,02)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.331(-36)

25.394(-37)

25.679(-37)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.360(-40)

25.430(-50)

25.680(-50)

Techcombank (Techcombank)

25.102(-25)

25.395(-25)

26.095(-25)

VPBank (VPBank)

25.152

25.325

26.008

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.282(-42)

25.384(-42)

25.759(-42)

Sacombank (Sacombank)

25.333(-38)

25.433(-38)

26.000(+224)

Vietinbank (Vietinbank)

25.295(-16)

25.320(-16)

26.130(-16)

Nguồn: VITIC