Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 3ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng  27.233,95 – 27.800 VND/EUR;

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.290 – 28.897 VND/EUR.

Đông Á  là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.800 VND/EUR và giá bán thấp nhất ở mức 28.290 VND/EUR.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do,  mua vào - bán ra ở mức 28.150 – 28.250 VND/EUR, không đổi cả giá mua và giá bán so với hôm  qua.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế,  giao dịch ở mức 1,2228 USD/EUR, tăng 0,01% so với hôm qua.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 208,30 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất Ngân hàng Eximbank ở mức 212,55 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.915 - 23.145 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.022,23 - 17.733,23 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.637,61 - 19.416,09 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 652,93 - 752,73 VND/THB.

.  Tỷ giá Euro ngày 1/6/2021

ĐVT: VND/EUR

Ty gia Euro hom nay ngay 1/6/2021

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay giữa các ngân hàng lớn, có 2 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 1/6/2021

ĐVT: VND/GBP

 

Nguồn: VITIC