Theo khảo sát lúc 16h tại 13 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 5 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng  27.237,63 – 27.891 VND/EUR;

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.302 – 28.891 VND/EUR.

Sacombank  là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.891 VND/EUR và giá bán thấp nhất ở mức 28.302 VND/EUR.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do,  mua vào - bán ra ở mức 28.100 – 28.200 VND/EUR, không đổi cả giá mua và giá bán so với hôm  qua.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế,  giao dịch ở mức 1,2192 USD/EUR, giảm 0,02% so với hôm qua.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 209,54 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất Ngân hàng Eximbank ở mức 213,83 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.930 - 23.160 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.969,03 - 17.677,80 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.645,10 - 19.423,88 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 650,44 - 749,85 VND/THB.  

Tỷ giá Euro ngày 29/5/2021

ĐVT: VND/EUR

Ty gia Euro hom nay 29/5/202

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay giữa các ngân hàng lớn, có 2 ngân hàng tăng giá, 2 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 29/5/2021

ĐVT: VND/GBP

Nguồn: VITIC