Theo khảo sát lúc 15h tại 13 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá so với ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 6 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng 27.237,63 – 27.887 VND/EUR;
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.270 – 28.918 VND/EUR.
Saigonbank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.887 VND/EUR và Đông Á có giá bán thấp nhất ở mức 28.270 VND/EUR.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 28.100 – 28.200 VND/EUR, không đổi cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế, giao dịch ở mức 1,2185 USD/EUR, giảm 0,08% so với hôm qua.
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 207,45 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất Ngân hàng Eximbank ở mức 211,69 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.910 - 23.140 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.966,79 - 17.675,48 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.613,86 - 19.391,34 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 651,40 - 750,97 VND/THB.

Tỷ giá Euro ngày 28/5/2021

ĐVT: VND/EUR

Ty gia Euro hom nay ngay 28/5/2021

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay giữa các ngân hàng lớn, có 12 ngân hàng tăng giá, 0 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 12 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 28/5/2021

ĐVT: VND/GBP

Nguồn: VITIC