Theo khảo sát lúc 11h30 tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá của ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng 27.379,16 – 27.910 VND/EUR;
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.400 – 28.932 VND/EUR.
Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và có giá bán thấp nhất ở mức 27.910 – 28.400 VND/EUR.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 28.100 – 28.200 VND/EUR, giảm 70 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế, giao dịch ở mức 1,2188 USD/EUR, giảm 0,03% so với hôm qua.
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 208,87 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 213,14 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.920 - 23.150 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.965,19 - 17.673,80 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.537,49 - 19.311,77 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 651,69 - 751,29 VND/THB.
Tỷ giá Euro ngày 27/5/2021
ĐVT: VND/EUR

Ty gia Euro hom nay 27/5/2021

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay giữa các ngân hàng lớn, có 2 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 27/5/2021
ĐVT: VND/GBP Ty gia bang Anh (GBP) 27/5/2021
 

Nguồn: VITIC