Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng  27.321,11 – 27.870 VND/EUR;

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.360 – 28.978 VND/EUR.

Đông Á  là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.870 VND/EUR và giá bán thấp nhất ở mức 28.360 VND/EUR.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do,  mua vào - bán ra ở mức 28.130 – 28.230 VND/EUR, giảm 20 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm  qua.

Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế,  giao dịch ở mức 1,2224 USD/EUR, tăng 0,09% so với hôm qua.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 208,11 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 212,36 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.915 - 23.145 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.001,62 - 17.711,76 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.636,06 - 19.414,48 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 653,77 - 753,69 VND/THB.

.  Tỷ giá Euro ngày 2/6/2021

ĐVT: VND/EUR

Ty gia Eurro hom nay 2/6/2021

Bảng so sánh tỷ giá Bảng Anh (GBP) mới nhất hôm nay giữa các ngân hàng lớn, có 1 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 0 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 2/6/2021

ĐVT: VND/GBP

 


Nguồn: VITIC