Theo khảo sát tại 13 ngân hàng lớn, thì cả chiều mua và chiều bán đều có 4 ngân hàng tăng giá, 8 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.400 – 26.480 VND/EUR, giá mua và giá bán đều không đổi so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1402 USD/EUR, giảm 0,23% với giá đóng cửa ngày hôm qua (10/2).

Tỷ giá Euro ngày 11/2/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 11/2/2022 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/2/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC