Theo khảo sát lúc 15h30 tại 13 ngân hàng lớn, thì tất cả đều tăng giá ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.400 – 26.500 VND/EUR, cả giá mua và giá bán không đổi so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 12/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 12/1/2022 tăng trên toàn hệ thống ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC