Theo khảo sát lúc 10h30 tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào tất cả 6 ngân hàng đều tăng giá so với cuối tuần qua; còn ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.420 – 26.520 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng giảm 10 đồng so với cuối tuần qua.
Tỷ giá Euro ngày 10/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 10/1/2022 tăng mạnh trở lại tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC