Theo khảo sát lúc 11h tại 11 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; còn ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.400 – 26.500 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 11/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 11/1/2022 biến động không đồng nhất giữa các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1/2022
ĐVT: VND
 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC