Ngân hàng VPBank tăng 55 đồng giá mua và tăng 63 đồng giá bán lên mức 22.781 – 23.626 VND/Euro. Ngân hàng BIDV giữ nguyên giá mua và tăng 164 đông giá bán lên mức 22.822 – 23.876 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 1 đồng giá mua và tăng 124 đồng giá bán lên mức 22.964 – 23.542 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 10 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 23.000 – 23.560 VND/Euro. Vietcombank tăng 16,32 đồng chiều mua và tăng 17,24 đồng chiều bán lên mức 22.656 – 23.923 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 7 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 23.332,35 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 13/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 13/10/2022 tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/10/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC