Tỷ giá Euro hôm nay so với VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng so với hôm qua; trong đó Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có mức giá mua Euro cao nhất và vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác; Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do cũng tăng.
Theo khảo sát lúc 10h30 tại 13 ngân hàng lớn, thì tất cả đều tăng giá ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.430 – 26.530 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng tăng 30 đồng so với hôm qua. 

Tỷ giá Euro ngày 13/1/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 13/1/2022 tiếp tục xu hướng tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC