Theo khảo sát lúc 10h30 tại 13 ngân hàng lớn, thì chiều mua vào có 11 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá; còn ở chiều bán ra có 10 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng không đổi.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.450 – 26.550 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 14/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 14/1/2022 vẫn trong xu hướng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/1/2022
ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC