Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 23.319 – 23.720 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 23.710 – 24.766 VND/Euro.
Ngân hàng VPBank tăng 213 đồng giá mua và tăng 214 đồng giá bán lên mức 23.440 –24.290 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 449 đồng giá mua và tăng 455 đồng giá bán lên mức 23.695 – 24.170 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 320 đồng giá mua và tăng 300 đồng giá bán lên mức 23.720 – 24.240 VND/Euro. Vietcombank tăng 322,8 đồng chiều mua và tăng 340,76 đồng chiều bán lên mức 23.376 – 24.684 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều tăng giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 24.006,11 VND/EUR. 

Tỷ giá Euro ngày 18/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 18/10/2022 tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/10/2022

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC