Ngân hàng VPBank tăng 75 đồng giá mua nhưng giảm 136 đồng giá bán xuống mức 23.227 –24.076 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 44 đồng giá mua và giảm 115 đồng giá bán xuống mức 23.246 – 23.715 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á giữ nguyên giá mua nhưng giảm 122 đồng giá bán xuống mức 23.260 – 23.770 VND/Euro. Vietcombank giảm 63,37 đồng chiều mua và giảm 66,92 đồng chiều bán xuống mức 22.875 – 24.155 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 4 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra thì tất cả các ngân hàng đều giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 23.705,94 VND/EUR. 

 

Tỷ giá Euro ngày 17/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 17/10/2022 quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/10/2022

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC