Ngân hàng VPBank tăng 172 đồng giá mua và tăng 181 đồng giá bán lên mức 23.055 – 23.902 VND/Euro. Ngân hàng BIDV tăng 258 đồng giá mua và tăng 262 đồng giá bán lên mức 23.152 – 24.212 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 268 đồng giá mua và tăng 283 đồng giá bán lên mức 23.232 – 23.825 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 260 đồng giá mua và tăng 230 đồng giá bán lên mức 23.23.340 – 23.880 VND/Euro. Vietcombank tăng 223,16 đồng chiều mua và tăng 235,6 đồng chiều bán lên mức 22.939 – 24.222 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có tất cả 9 ngân hàng đều tăng giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 23.638,59 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 14/10/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 14/10/2022 tiếp tục xu hướng tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/10/2022

                                                                                                   ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC