Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 8 ngân hàng đều tăng giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VP Bank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 609,77 đồng giá mua và tăng 635,69 đồng giá bán lên mức 26.544 – 27.674 VND/GBP; VPbank tăng 533 đồng giá mua và tăng 535 đồng giá bán lên mức 26.762 – 27.549 VND/GBP; Ngân hàng Vietinbank không đổi giá mua nhưng tăng 436 đồng giá bán lên mức 26.973 – 27.983 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á tăng 660 đồng giá mua và tăng 620 đồng giá bán lên mức 27.030 – 27.640 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.544 – 27.030 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.549 – 27.983 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VP Bank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.336,97 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 14/10/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 14/10/2022 tăng mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC