Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.753 – 26.079 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.731 – 27.179 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 140 đồng giá mua và tăng 165 đồng giá bán lên mức 26.001– 27.131 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 100 đồng giá mua và tăng 375 đồng giá bán lên mức 25.903 – 27.179 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 305 đồng giá mua nhưng giảm 90 đồng giá bán xuống mức 25.879 - 26.984 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 87 đồng giá mua nhưng giảm 29 đồng giá bán xuống mức 26.079– 26.731 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.757 – 26.857 VND/EUR, tăng 3 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0779 USD/EUR, tăng 0,05% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 19/2/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 19/2/2024 tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/2/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC