Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.052 – 26.524 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.058– 27.514 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 2 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.296 – 27.426 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 42 đồng giá mua và tăng 38 đồng giá bán lên mức 26.232 – 27.498 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 22 đồng giá mua nhưng giảm 5 đồng giá bán xuống mức 26.187 - 27.279 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 7 đồng giá mua và tăng 6 đồng giá bán lên mức 26.399– 27.058 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.978 – 27.078 VND/EUR, giảm 19 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0888 USD/EUR, tăng 0,06% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 23/1/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 23/1/2024 tiếp tục xu hướng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/1/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC