Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.430 – 26.812 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.512 – 27.988 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần trước; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá .
Ngân hàng Seabank tăng 156 đồng giá mua và tăng 185 đồng giá bán lên mức 26.682 – 27.812 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 76 đồng giá mua nhưng tăng 318 đồng giá bán lên mức 26.565 – 27.988 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 398 đồng giá mua nhưng giảm 1 đồng giá bán xuống mức 26.576 - 27.677 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 141 đồng giá mua và tăng 35 đồng giá bán lên mức 26.812 – 27.512 VND/Euro.
Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 25.290 đồng/USD (tăng 69 đồng so với cuối tuần qua) và bán ra 25.389 đồng/USD (tăng 49 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 2/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 2/5/2024 tại đa số ngân hàng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC