Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.921 – 25.330 VND/Euro còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.754 – 26.317 VND/Euro. Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác. Tỷ giá Euro trên thị trường tự do giảm.
Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì ở cả chiều mua vào và chiều bán ra đều có 2 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 25/2/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 25/2/2022 tại hầu hết các ngân hàng giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/2/2022

ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC