Theo khảo sát lúc 11h30 tại 9 ngân hàng lớn, ngân hàng Á Châu giảm mạnh nhất, giảm 81 VND/EUR giá mua và giảm 106 VND/EUR giá bán, về mức 25.749 - 26.199 VND/EUR.
Vietcombank giảm 25,25 VND/EUR giá mua và giảm 26,54 VND/EUR giá bán, về mức 25.388,06 - 26.682,86 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 40 VND/EUR giá mua và giảm 30 VND/EUR giá bán, về mức 25.740 - 26.200 VND/EUR.
Techcombank giảm 42 VND/EUR cả giá mua và giá bán, về mức 25.388,06 - 26.732 VND/EUR.
VPBank giưc nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.711 - 26.569 VND/EUR.
Sacombank giảm 28 VND/EUR giá mua nhưng giữ nguyên giá bán, ở mức 25.828 - 26.265 VND/EUR.
Vietinbank giảm 14 VND/EUR cả giá mua và giá bán, về mức 25.702 - 26.657 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 101 VND/EUR giá mua và giảm 103 VND/EUR giá bán, về mức 25.771 - 26.267 VND/EUR.
BIDV giảm 56 VND/EUR giá mua và giảm 61 VND/EUR giá bán, về mức 25.605 - 26.631 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.449,15 – 25.828 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.199 – 26.732 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.828 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 26.199 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 25.980 - 26.050 VND/EUR, giảm 70 đồng cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1220 USD/EUR, giảm 0,02% so với hôm qua.

 

Tỷ giá Euro ngày 26/6/2020

ĐVT: VND/EUR 

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.388,06(-25,25)

25.644,51(-25,50)

26.682,86(-26,54)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.749(-81)

25.852(-82)

26.199(-106)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.740(-40)

25.840(-40)

26.200(-30)

Techcombank (Techcombank)

25.537(-42)

25.730(-42)

26.732(-42)

VPBank (VPBank)

25.711

25.888

26.569

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.771(-101)

25.874(-102)

26.267(-103)

Sacombank (Sacombank)

25.828(-28)

25.928(-28)

26.265

Vietinbank (Vietinbank)

25.702(-14)

25.727(-14)

26.657(-14)

BIDV (BIDV)

25.605(-56)

25.674(-56)

26.631(-61)

 

 

Nguồn: VITIC