Theo khảo sát tại 14 ngân hàng lớn, thì ở cả chiều mua và chiều bán đều có 1 ngân hàng tăng giá, 12 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.000 – 26.200 VND/EUR, giá mua giảm 100 đồng, giá bán không đổi so với hôm qua. 

Tỷ giá Euro ngày 27/1/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 27/1/2022 tiếp tục giảm tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/1/2022

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC