Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.335 – 25.616 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.250 – 26.753 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra tất cả 7 đều ngân hàng giảm giá .
Ngân hàng Vietcombank giảm 224,52 đồng giá mua và giảm 237,11 đồng giá bán xuống mức 25.335 – 26.753 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 270 đồng giá mua và giảm 280 đồng giá bán xuống mức 25.630 – 26.250 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 282 đồng giá mua và giảm 279 đồng giá bán xuống mức 25.393 - 26.532 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 114 đồng chiều mua nhưng giảm 51 đồng chiều bán xuống mức 25.616 – 26.751 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự dobán ra ở mức 25.972,36 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 28/7/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 28/7/2023 giảm ở hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/7/2023

ĐVT: VND 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC