Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.695 – 25.140 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.562 – 26.137 VND/Euro. Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 10 ngân hàng tăng giá và có 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và có 2 ngân hàng giảm giá. 

Tỷ giá Euro ngày 30/3/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 30/3/2022 tiếp tục tăng mạnh

 Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/3/2022

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC