Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.120 – 25.420 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.030 – 26.526 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và chiều bán ra đều có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Vietcombank giảm 66,17 đồng giá mua và giảm 69,85 đồng giá bán xuống mức 25.120 – 26.526 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 70 đồng giá mua và giảm 90 đồng giá bán xuống mức 25.420 – 26.030 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 88 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 25.174 - 26.316 VND/Euro.
Ngân hàng Agribank giảm 30 đồng chiều mua và giảm 31 đồng chiều bán xuống mức 25.352– 26.362 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.708 – 25.818 VND/EUR, giá mua giảm 1 đồng và giá bán giảm 11 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0852 USD/EUR, tăng 0,01% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 6/7/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/7/2023

ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC