Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.409 – 25.688 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.410 – 26.831 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua.
Ngân hàng Vietcombank tăng 111,76 đồng giá mua và tăng 118,03 đồng giá bán lên mức 25.409 – 26.831 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á tăng 80 đồng giá mua và tăng 150 đồng giá bán lên mức 25.710 – 26.410 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 38 đồng giá mua và giảm 33 đồng giá bán xuống mức 25.501 - 26.638 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 382 đồng chiều mua và tăng 217 đồng chiều bán lên mức 25.651 – 26.786 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.035 – 26.135 VND/EUR, tăng 123 đồng giá mua nhưng giảm 113 đồng giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,101 USD/EUR, tăng 0,6% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 7/8/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 7/8/2023 tăng ở hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/8/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC