Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.605 – 27.051 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.648 – 28.141 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 1 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá so với hôm qua .
Ngân hàng Seabank giảm 33 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.871 – 28.001 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 52 đồng giá mua và giảm 33 đồng giá bán xuống mức 26.685 – 28.077 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 52 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.720 - 27.818 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 42 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.945 – 27.648 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.306 đồng/USD (giảm 57 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.412 đồng/USD (giảm 51 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 8/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 8/5/2024 giảm tại tất cả các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC