Trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng hàng năm của vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao đạt 17,1%; tăng trưởng đối với lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và dịch vụ công nghệ cao lần lượt là 10,7 và 19,2%. Việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành dịch vụ năm 2021 đã vượt 906 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,7% so với năm 2020.
Đầu tư nước ngoài từ các nền kinh tế dọc theo Vành đai và Con đường và các quốc gia Đông Nam Á đạt mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 29,4 và 29%.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các khu vực miền Đông, miền Trung và miền Tây của Trung Quốc đều tăng mạnh, với tỷ lệ tăng tương ứng là 14,6, 20,5 và 14,2%.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/chinadaily