Theo số liệu Tổng cục Hải quan công bố chiều 19/10, nửa đầu tháng 10 (1-15/10), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,1 tỷ USD.
Nửa đầu tháng 10 có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên và nhiều nhóm đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD. Điện thoại và linh kiện đạt gần 2,6 tỷ USD tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
3 nhóm hàng “tỷ đô” còn lại là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,9 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (1,84 tỷ USD); dệt may (1,28 tỷ USD).
Tính chung từ đầu năm đến 15/10, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 296,337 tỷ USD.
Chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 13,64 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đạt gần 289,1 tỷ USD.
Như vậy, đến 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 585 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu hơn 7 tỷ USD.
Với kết quả và tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong tháng 10 này kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ đạt và vượt 600 tỷ USD, đồng thời tiếp tục tiền sát về mốc kỷ lục 700 tỷ USD.

Nguồn: Haiquanonline