Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty đã bổ sung 14 giàn khoan dầu trong tuần tính tới ngày 17/1/2020, đưa tổng số giàn khoan lên 673 giàn. Trong cùng tuần một năm trước có 852 giàn hoạt động.
Trong năm 2019, số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, đã giảm năm đầu tiên kể từ năm 2016, do các công ty thăm dò và sản xuất độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi các cổ đông tìm kiếm thu nhập tốt hơn trong môi trường giá năng lượng thấp.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu sẽ chậm lại xuống 3% vào năm 2021, tốc độ thấp nhất kể từ năm 2016, khi sản lượng sụt giảm, so với dự báo tăng 9% trong năm 2020 lên 13,3 triệu thùng/ngày và tăng 18% trong năm 2019 lên kỷ lục 12,2 triệu thùng/ngày.
Công ty Schlumberger NV trong ngày 17/1 đã vạch ra kế hoạch cắt giảm chi phí mạnh mẽ đối với hoạt động của họ tại Bắc Mỹ, khi công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới đấu tranh với sự sụt giảm mạnh trong hoạt động dầu đá phiến của Mỹ.
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết 24 trong số công ty thăm dò và khai thác độc lập họ theo dõi đã báo cáo ước tính chi tiêu cho năm 2020. Trong số đó 18 công ty báo sụt giảm, 1 ổn định và 5 tăng, tổng thể chi tiêu giảm 13% so với năm trước. Số liệu này không tính các công ty lớn, đại diện 13% số giản khoan có thể giữ ổn định hay tăng chi tiêu từ mức hiện nay.
 

Nguồn: VITIC/Reuters