Họ đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu nhiên liệu giảm trong nước, sự cạnh tranh từ các nhà máy lọc dầu mới hơn tại Trung Quốc và Hàn Quốc đang chiếm lĩnh trong các thị trường khác.
Idemitsu Kosan đã báo cáo một khoản thua lỗ hàng năm, như các đối thủ của họ đã làm trong những ngày gần đây.
Giám đốc điều hành Noriaki Sakai cho biết nhà máy lọc dầu lớn thứ 2 cua Nhật Bản dự kiến doanh số bán nhiên liệu giảm 30% trong năm nay tính tới tháng 3/2021, trong khi chủ tịch Shunichi Kito cho biết công ty này sẽ điều chỉnh chiến lược trung hạn do đại dịch, gợi ý rằng sự hợp nhất của các nhà máy lọc dầu có thể được đưa ra từ kế hoạch trước đó trong giữa thập niên này.
Ông Kito nói “chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ không cần bất kỳ sự điều chỉnh lớn trong hoạt động lọc dầu, như đóng cửa một số nhà máy lọc dầu, trong 3 năm tính tới tháng 3/2022. Nhưng chúng tôi đang xem xét lại kế hoạch, sử dụng kịch bản ảnh hưởng từ đại dịch khác nhau”.
Tsutomu Sugimori, chủ tịch của JXTG Holdings, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nhật Bản đã nói trong một hội nghị thu nhập trong tuần trước “chúng tôi đang xem xét hợp nhất các nhà máy lọc dầu kể từ khi sát nhập trong năm 2017. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các cơ sở sản xuất để phản ánh nhu cầu yếu hơn”.
JXTG chiếm khoảng một nửa thị trường, đã sẵn sàng quyết định đóng một nhà máy lọc dầu tại Osaka và đóng cửa nhà máy lọc dầu Muroran tại Hokkaido.
Công suất lọc dầu của Nhật Bản đã đạt đỉnh 5,6 triệu thùng/ngày trong năm 1982, theo số liệu đánh giá thông kê về năng lượng của BP.
Hiện nay công suất khoảng 3,4 triệu thùng/ngày tại hầu hết các nhà máy lọc dầu cũ và ước tính của bộ công nghiệp cho thấy có thể giảm xuống 2,3 triệu thùng/ngày vào cuối thập kỷ này.
 

Nguồn: VITIC/Reuters