Theo Báo cáo về tình hình dầu hàng tuần, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 8/4 đạt trung bình 5,995 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 305.000 thùng/ngày trong tuần trước đó, trong khi đó xuất khẩu đạt trung bình 2,18 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1,513 triệu thùng/ngày so với tuần trước đó.
Trong bốn tuần qua, nhập khẩu dầu thô đạt trung bình khoảng 6,26 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 4,9% so với giai đoạn cùng kỳ bốn tuần trong năm 2021. Trong cùng thời gian này, xuất khẩu dầu thô đạt khoảng 3,176 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Cũng theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước đạt 11,8 triệu thùng/ngày, không đổi so với tuần trước đó, những tăng khoảng 800.000 thùng/ngày so với cùng thời điểm trong năm 2021.
Mỹ là một trong những nhà sản xuất dầu quan trọng của thế giới trong những năm qua nhờ khai thác dầu khí đá phiến./.
 

Nguồn: Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)