Bộ trưởng Khai thác mỏ nước này Arifin Tasrif cho biết thêm, sản lượng than của Indonesia vào năm 2023 là 775 triệu tấn, tăng so với 687 triệu tấn một năm trước đó và vượt mục tiêu 695 triệu tấn. Khoảng 518 triệu tấn than của Indonesia đã được xuất khẩu vào năm 2023, tăng 11% so với một năm trước đó.
Arifin cho biết, xuất khẩu tăng là do nhu cầu than toàn cầu cao hơn và sự gián đoạn nguồn cung các mặt hàng năng lượng khác, trong khi nhu cầu trong nước cao hơn dự kiến sau khi một số nhà máy nhiệt điện than đi vào hoạt động.
Về kinh tế: Chính phủ Indonesia lạc quan sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,1%-5,7% trong năm 2024, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu dự báo sẽ suy thoái. Thư ký Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế của Indonesia Susiwijono cho biết, sức mua sẽ được duy trì và chính phủ cần tiếp tục thực hiện chương trình trợ giúp xã hội trong năm nay.
Trước đó, Chính phủ Indonesia đã hỗ trợ gạo cho 21,3 triệu người dân; hỗ trợ tiền mặt cho 18,8 triệu người với mức khoảng 12,83 USD/người/tháng trong 2 tháng cuối cùng của năm 2023. Để củng cố các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh lãi suất cao, Jakarta đã khuyến khích giải ngân nhanh tín dụng kinh doanh lãi suất thấp thông qua các dịch vụ ngân hàng cuối tuần để đạt được mục tiêu khoảng 19,07 tỷ USD trong năm 2023.
Ông Susiwijono nhận định, năm 2024, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu có thể sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực mà Indonesia phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài như xuất khẩu đồ nội thất.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters