Trung Quốc tăng nhập khẩu than vào năm 2023 với tốc độ kỷ lục lên 416 triệu tấn (+122 triệu tấn hoặc +41,9% so với cùng kỳ), thị phần của Trung Quốc trong xuất khẩu của Nga tăng từ 32,4% lên 48,4%.
Tăng trưởng xuất khẩu cũng được thúc đẩy bởi sự chuyển hướng nguồn cung về phía đông. Xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới tăng gấp đôi lên 13,5 triệu tấn (+7,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái).
Vào năm 2023, tổng công suất thông qua của phía Đông lên tới 173 triệu tấn (+15 triệu tấn hàng năm), và vào năm 2024, con số này dự kiến sẽ đạt 180 triệu tấn, tuy nhiên, nhu cầu than vẫn cao gấp đôi công suất của cơ sở hạ tầng đường sắt, trong khi các yếu tố hạn chế như chính sách thuế quan thắt chặt và cắt giảm hạn ngạch của Đường sắt Nga vẫn còn tồn tại.

Nhập khẩu than của Trung Quốc trong năm 2023

ĐVT: Triệu tấn

Nguồn: thecoalhub.com