Nhập khẩu dầu thô giảm xuống 14,61 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2015, theo Cơ quan phân tích và kế hoạch dầu khí.
Nhập khẩu sản phẩm dầu giảm 0,8% so với cùng tháng năm trước, xuống 3,57 triệu tấn, trong khi xuất khẩu tăng 5,9% lên 5,75 triệu tấn, tăng tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 5/2020, do nhu cầu chậm lại trong nước thúc đẩy các công ty xuất khẩu thêm ra nước ngoài.
Quốc gia này đã nới lỏng những hạn chế tại những khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh thấp, dự kiến cải thiện nhu cầu và tăng cường xử lý dầu thô.
Số liệu mới nhất đã củng cố những dự đoán này với nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ tăng vọt gần 50% trong tháng 5/2020 so với tháng trước, một dấu hiệu hoạt động kinh tế hồi sinh dần.
Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán sự phục hồi hoàn toàn lên mức tiêu thụ trước đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ phải mất nhiều tháng nữa khi mùa mưa đến trong khi hoạt động sản xuất vẫn thấp và nhu cầu giao thông bị ảnh hưởng ở một số vùng của quốc gia này.
Xuất khẩu diesel, tiếp tục chiếm một tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, tăng gần 33% lên 2,79 triệu tấn. Ấn Độ đã điều chỉnh giảm số liệu nhập khẩu dầu thô trong tháng 4/2020 xuống 16,55 triệu tấn, giảm 16% so với tháng 4/2019, từ 17,28 triệu tấn đã báo cáo trước đó.
 

Nguồn: VITIC/Reuters