Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nhập khẩu dầu thô để bổ sung kho dự trữ hoạt động cho hai nhà máy lọc dầu mới, giá dầu thấp hơn so với các tháng trước, hạn ngạch nhập khẩu nhiều hơn cho các nhà máy lọc dầu độc lập và liên tục thúc đẩy xuất khẩu nhiên liệu tinh chế.
Lượng dầu thô bổ sung này có thể đã được đảm bảo trong khoảng thời gian vài tháng, nhưng vẫn làm tăng thêm lượng nhập khẩu gia tăng của Trung Quốc trong những tháng gần đây.
Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng có thể đã tăng cường nhập khẩu vào tháng 10 do giá dầu thô giảm.
Dầu Brent giảm từ mức cao 110,67 USD/thùng vào ngày 29/7 xuống mức thấp nhất là 83,65 USD vào ngày 26/9 và từ đó có xu hướng tăng.
Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và thường là nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc, cũng hạ giá bán chính thức (OSP) cho các lô hàng vận chuyển trong tháng 10, điều này có thể khuyến khích các nhà máy lọc dầu mua thêm dầu.
Nhập khẩu dầu thô cũng được tăng cường nhờ việc cấp thêm hạn ngạch cho các nhà máy lọc dầu độc lập, trong đó Zhejiang Petrochemical Corp được cấp 10 triệu tấn, tương đương khoảng 73 triệu thùng, và ChemChina nhận được khoảng 32 triệu thùng.
Hạn ngạch bổ sung có thể sẽ thúc đẩy nhập khẩu trong quý IV khi các nhà máy lọc dầu tăng cường mua hàng để sử dụng đầy đủ lượng phân bổ của họ.
Xuất khẩu gia tăng các sản phẩm tinh chế cũng đóng vai trò thúc đẩy nhập khẩu dầu thô, với 4,46 triệu tấn nhiên liệu được vận chuyển trong tháng 10.
Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 1,15 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Con số này giảm so với mức 1,5 triệu thùng/ngày của tháng 9 và 1,23 triệu thùng/ngày của tháng 8, nhưng đáng chú ý là ba tháng qua là mức mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.
 

Nguồn: VITIC/Reuter