Sản lượng dầu giảm chủ yếu do bảo dưỡng theo kế hoạch ở các mỏ dầu Tupi và Buzios. Sản lượng thô đạt 3,09 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2020, nhưng bắt đầu giảm vào tháng 9 và các tháng tiếp theo và tiếp tục đến tháng 12. Điều này không chỉ do bảo trì mà còn do các biện pháp phong tỏa mới được áp dụng nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tổng sản lượng nhiên liệu lỏng của Brazil gồm cả nhiên liệu sinh học giảm 0,02 triệu thùng/ngày xuống trung bình 3,46 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2020.
Sản lượng dầu thô và nhiên liệu của Brazil
 

Nguồn: VITIC/OPEC