Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy Trung Quốc đã sản xuất 377,54 triệu tấn than vào tháng 7/2023, tương đương 12,18 triệu tấn mỗi ngày, giảm 6,3% so với tháng 6/2023 nhưng bằng với cùng tháng năm ngoái.
Trong 7 tháng đầu năm 2023, sản lượng than của Trung Quốc đạt tổng cộng 2,67 tỷ tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.
 

Nguồn: VITIC/Reuter