Nguồn cung cấp giảm diễn ra sau khi công ty dầu Saudi Aramco cắt giảm giá bán chính thức nhiều hơn dự kiến cho các lô hàng xuất tháng 3/2020.
Nhu cầu tổng thể của khách hàng đối với các lô hàng xuất trong tháng 3 giảm, nhưng cho tới nay virus này chưa có tác động lớn, ngoài ra việc bảo dưỡng theo mùa trong quý 2 đã tạo ra thêm sự khác biệt.
Hai nguồn tin từ chối cho biết khối lượng tại các nhà máy lọc dầu của họ giảm bao nhiêu, nhưng cho biết Saudi Aramco có thể cho phép một số khách hàng Trung Quốc giảm khối lượng hơn 10% do tình trạng của họ là một trường hợp đặc biệt.
Một nguồn tin khác cho biết nhà máy lọc dầu của họ giảm nhập khẩu tháng 3 vì bảo dưỡng theo kế hoạch.
Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc, gồm Sinopec, PetroChina, tập đoàn Dầu Hải dương Trung Quốc và các nhà máy lọc dầu độc lập gồm Hengli Petrochemical và những nhà máy tại Sơn Đông đã cắt giảm tốc độ xử lý dầu thô trong tháng 2/2020.
Sự lây lan của virus corona tại Trung Quốc đã giết chết hơn 13.00 người và làm chậm lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Các hợp đồng dầu mỏ của Saudi Arabia cho phép người bán hay người mua điều chỉnh khối lượng trong phạm vi 10% theo khối lượng hợp đồng, phụ thuộc vào nhu cầu và việc vận chuyển theo một điều khoản của hợp đồng.
 

Nguồn: VITIC/Reuters