Xuất khẩu đã tăng lên 1,73 triệu tấn (430.000 thùng/ngày) trong tháng 9, tăng từ mức trung bình 460.000 tấn/tháng (114.000 thùng/ngày) trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.
Khối lượng phục hồi bằng mức trung bình 1,72 triệu tấn mỗi tháng từ năm 2018 đến nửa đầu năm 2021, trước khi chính phủ bắt đầu hạn chế (theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan).
Xuất khẩu tăng sẽ bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thiếu hụt dầu diesel toàn cầu.
Trung Quốc hạn chế vận chuyển dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm dầu mỏ khác ra nước ngoài thông qua hệ thống hạn ngạch do Bộ Thương mại quản lý.
Chiến lược công nghiệp của chính phủ tập trung vào việc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ có giá trị cao trong khi giảm thiểu xuất khẩu các mặt hàng sử dụng nhiều năng lượng có ít giá trị gia tăng trong nước.
Vì quá trình lọc dầu rất tiêu tốn năng lượng và là một nguồn phát thải carbon dioxide đáng kể, chính phủ đã không khuyến khích xuất khẩu nhiên liệu vận tải cơ bản để giảm sử dụng năng lượng trong nước và đáp ứng các mục tiêu phát thải.
Hệ thống hạn ngạch cũng ưu tiên người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước, đảm bảo nguồn cung và hàng tồn kho.
Nếu xuất khẩu tăng 300.000 thùng/ngày như tháng 9, thì con số đó sẽ đáp ứng khoảng 1% mức tiêu thụ toàn cầu ước tính khoảng 27 triệu thùng/ngày vào năm 2021 (“Đánh giá thống kê về năng lượng thế giới”).
 

Nguồn: VITIC/Reuter