Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng ở mức 1,12 triệu tấn trong tháng 8, tuy nhiên tính chung trong 8 tháng đầu năm vẫn thấp hơn 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu dầu diesel ở mức 830.000 tấn, tăng 51,8% so với tháng 8 năm 2021, nhờ tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu tốt. Xuất khẩu trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8 đạt 3,25 triệu tấn, giảm 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu nhiên liệu máy bay trong tháng 8 giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 780.000 tấn. Tuy nhiên tính từ đầu năm, lượng xuất tính đến thời điểm hiện tại cao hơn 4,4% so với năm trước ở mức 5,54 triệu tấn.
Các nhà phân tích và thương nhân đã kỳ vọng xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Trung Quốc sẽ phục hồi trong tháng 8 lên gần mức cao nhất trong năm sau khi Bắc Kinh ban hành thêm hạn ngạch xuất khẩu vào tháng 6 và tháng 7.
Trung Quốc đã tăng thêm 1/4 hạn ngạch xuất khẩu, tức thêm 1,5 triệu tấn, trong năm nay, đưa tổng hạn ngạch xuất khẩu xăng dầu của nước này lên 24 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 1/3 so với năm 2021.
Dữ liệu hải quan cũng cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 28,1% so với một năm trước đó xuống 4,72 triệu tấn. Trong 8 tháng đầu năm giảm 21,3% so với cùng năm trước ở mức 40,64 triệu tấn.
Dữ liệu cũng cho thấy, nhập khẩu khí đốt trong tháng 8 đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,13 triệu tấn. Khối lượng nhập khẩu tính đến thời điểm hiện tại đã tăng 10,6% so với một năm trước đó lên 30,40 triệu tấn.
Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc trong tháng 7/2022 giảm 151 nghìn thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt trung bình 4,4 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô trong tháng 7/2022 giảm 146 nghìn thùng/ngày so với tháng trước, đạt 4,5 triệu thùng/ngày, tăng 4% so với cùng tháng năm 2021.
Các công ty Trung Quốc tăng đầu tư theo chiến lược đã hoạch định để nâng sản lượng dầu. Trong năm 2021, sản lượng dầu mỏ tăng 0,2 triệu thùng/ngày so với năm 2020, đạt 4,35 triệu thùng/ngày. Trong năm 2022, dự báo sản lượng dầu mỏ đạt 4,5 triệu thùng/ngày, tăng 155 nghìn thùng/ngày so với năm 2021.
Nhu cầu dầu tại Trung Quốc vẫn chưa phục hồi do áp dụng các biện pháp hạn chế do Covid-19, giảm 0,2 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2022, sau khi giảm 30 nghìn thùng/ngày trong tháng 6/2022 so với cùng kỳ năm trước, cải thiện so với mức giảm 0,3 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2022, giảm 0,75 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2022, sau khi tăng nhẹ 0,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2022 và tăng trưởng mạnh 0,5 triệu thùng/ngày trong tháng 02/2022 và 0,8 triệu thùng/ngày trong tháng 01/2022.
Nhu cầu Naphtha tăng 90 nghìn thùng/ngày so với năm trước do nhu cầu của ngành công nghiệp hóa dầu tăng.
Nhu cầu xăng dầu giảm 0,4 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2022, từ mức giảm 0,3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh số bán xe ở Trung Quốc đã tăng 23% trong tháng 7. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục chậm lại do hạn chế của đại dịch. Vận tải hàng không giảm 21% trong tháng 7/2022.
 
 

Nguồn: VITIC/Reuter