Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng ở mức 1,12 triệu tấn trong tháng 8, tuy nhiên tính chung trong 8 tháng đầu năm vẫn thấp hơn 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu dầu diesel ở mức 830.000 tấn, tăng 51,8% so với tháng 8 năm 2021, nhờ tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu tốt. Xuất khẩu trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8 đạt 3,25 triệu tấn, giảm 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu nhiên liệu máy bay trong tháng 8 giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 780.000 tấn. Tuy nhiên tính từ đầu năm, lượng xuất tính đến thời điểm hiện tại cao hơn 4,4% so với năm trước ở mức 5,54 triệu tấn.
Các nhà phân tích và thương nhân đã kỳ vọng xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Trung Quốc sẽ phục hồi trong tháng 8 lên gần mức cao nhất trong năm sau khi Bắc Kinh ban hành thêm hạn ngạch xuất khẩu vào tháng 6 và tháng 7.
Trung Quốc đã tăng thêm 1/4 hạn ngạch xuất khẩu, tức thêm 1,5 triệu tấn, trong năm nay, đưa tổng hạn ngạch xuất khẩu xăng dầu của nước này lên 24 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 1/3 so với năm 2021.
Dữ liệu hải quan cũng cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 28,1% so với một năm trước đó xuống 4,72 triệu tấn. Trong 8 tháng đầu năm giảm 21,3% so với cùng năm trước ở mức 40,64 triệu tấn.
Dữ liệu cũng cho thấy, nhập khẩu khí đốt trong tháng 8 đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,13 triệu tấn. Khối lượng nhập khẩu tính đến thời điểm hiện tại đã tăng 10,6% so với một năm trước đó lên 30,40 triệu tấn.
 

Nguồn: VITIC/Reuter