Theo Meat & Livestock Australia (MLA), sản lượng thịt cừu con của Australia năm 2023 đạt kỷ lục 246.003 tấn, tăng 11,6% so với năm 2022.
Ông Stephen Bignell - Giám đốc Thị trường tại MLA cho rằng đúng như dự đoán, trong năm 2023 sản lượng thịt cừu đạt kỷ lục nhờ đàn cừu được tái đàn mạnh kể từ năm 2020. Đàn cừu đạt số lượng lớn nhất trong 15 năm, bao gồm cả cừu cái và cừu non, dẫn đến tỷ lệ giết mổ kỷ lục, xuất khẩu tăng mạnh cũng như tiêu thụ trong nước tăng.
Trọng lượng cừu đã giảm 3,64% xuống còn 24,09 kg/con, gần bằng mức lý tưởng cho cừu tiêu thụ nội địa của Australia- khoảng 24kg/con.
Quý IV/2023 giết mổ cừu non đạt kỷ lục tính theo quý là 6.674.500 con. Đây cũng là năm đạt kỷ lục về sản lượng thịt cừu trưởng thành (mutton), tăng 43% lên 2.446.003 tấn, mức lớn nhất kể từ năm 2006.
Năm 2023 cũng là năm sản xuất thịt bò tăng 18% so với năm 2022 lên 2.210.954 tấn, mức lớn nhất kể từ năm 2019. Số lượng bò giết mổ đạt 7.028.900 con, tăng 20% so với năm 2022.
Quý IV/2023 tỷ lệ giết mổ cừu cái (FSR) là 46,87%, nâng mức trung bình FSR hàng năm lên 46,58%. Ông Bignell cho biết: Tỷ lệ FSR dưới 47% cho thấy đàn gia súc của Australia đang trong giai đoạn tăng trưởng nhẹ sau hai giai đoạn giảm đàn liên tiếp vào giữa năm 2022. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews